Procés de fabricació d’una matriu

Cuidem al detall els acabats de totes les peces en cada procés
de la seva fabricació. Aquests vídeos són un exemple gràfic d’això.


La satisfacció del client és el nostre principal objectiu

A Matricir fabriquem productes a mida per als nostres clients, amb la màxima qualitat i precisió. Els principals sectors als quals servim són: fabricació o tractament de pinso, alfals, biomassa (combustible granulat), fertilitzants, plàstics…


1. Matèria prima

2. Disseny

3. Tornejat4. Trepat

5. Aixamfranament

6. Tractament tèrmic7. Rectificat a mida

8. Suavitzat

9. Embalatge i transport